XXXX  14

              孔魂回时

                                                                          传闻中国文物全焚后有感而作

                                                                                                                     丘志远 (1990)

                          ()        ( 漫滩英雄血泪影 )     

                                          天苍苍   野漭漭 

                                                          月魄 孤星 流云 

                                                                            遗恨多少 

                                           浪抛千絮 

                                                           激涛崩岸 

                                                                           漫滩英雄血泪影

                                          仰天长啸

                                                         遥望  天山抚云

                                                                        峰寒无情

                                          神州落寞

                                                       泪溅山河

                                                                     血淌黄河畔

                                                                                    哀尽天南

                         ()        ( 怜我曲阜 )

                                          封建如兽

                                                        蹂躏我神州千年

                                                                       共和走火

                                                                                     入魔大江南北

                                                                                                    横祸万里

                                       怜我曲阜

                                                    已成人间

                                                                 葬我孔丘底

                                                                               一座古丘

                                       一卜孤魂

                                                      隐形于老者

                                                                    心坎底深处

                                                                                     寄魄于

                                                                                                   荒芜底南蛮

                          ()      ( 召我回魂 )

                                        岁月多漫长

                                                   世事几沧桑

                                                              当龙底种子 

                                                                          受我孔学之薰陶

                                                                                      孕育成形时

                                                                                                人间才欢呼我儒学之磅礴

                                       当人伦烟灭 

                                                    天惩人间时

                                                                  人间才召我回魂

                                                                                其实

                                                                                             我何曾离过人间

                           ()     ( 统领山河 )

                                           看我 仁治天下

                                                         义薄云天

                                                                       遣我 统领山河   

                                                                                     何须周章

                                             你没看

                                                           那七十五位拿杯儿的番将

                                                                          如今也擎杯

                                                                                        尊我为圣

                                                                                                      逼我回魂

                                          可是我

                                                       至今

                                                                   还不是当年

                                                                                 孔圣那个模样

                                           我敢敢说:

                                                         非礼勿视

                                                                       非礼勿听

                                                                                     非礼勿言

                                                                                                      非礼勿动

                                           试问    到如今     世上有那一个能

 

     

Advertisements