h6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             丘世伦公家族团聚于星加坡,(1991-11-17)地点:  丘寿南博士之家.  

             事过十八載 , 如今人事也已非,   五位我们尊敬的长者已相继逝世,  令人心酸 !     

              幸有二十位孙子孙女连继诞生,传承了丘家香火,   诚是可喜可贺 !丘寿恩(笫廿五代) 全家福

 

 丘寿恩(笫廿五代) 全家福

Advertisements